Thanh Khâm

Nam Định

Hải Phong – Bắc Ninh
(Yên Định, Lạc Quần, Cổ Lễ)
ĐT:  0842 144 699

Nghĩa Hưng – Bắc Ninh
(Đông Bình, Liễu Đề, Nam Định)
ĐT:  035 33 44 774

Hải Hậu – Bắc Ninh – Sam Sung
ĐT: 0386 187 287

Hải Hậu – Việt Trì
Điện thoại:
0961 246 162

Hải Hậu – Bắc Giang
Điện thoại:
0968 404 415

Hải Hậu – Thái Nguyên
Điện thoại:
0972 240 514

Hải Hậu – Hòa Bình
Điện thoại:
0946 887 865
0916 067 967

Hải Hậu – Vinh
Điện thoại:
0917 651 682
0913 229 585

========================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây