Thanh Huy

Bến Tre

Giồng Trôm – Sài Gòn

Giồng Trôm – Bình Dương

Dĩ An, Thủ Đức, Quận 9
Ba Tri, Thới Lai, Châu Thới

Điện thoại:
0862.252.952
0826.252.952

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây