Thanh Dem

Nghệ An

Sài Gòn – Nghệ An
(Nghĩa Đàn, Thái Hòa)

Sài Gòn: Bến xe Ngã Tư Ga
Điện thoại:
0964 516 516 

Nghĩa Đàn, Thái Hòa – Đà Nẵng
Điện thoại:
0981 750 750 

Thái Hòa – Hà Nội, Bắc Ninh
Điện thoại:
0967 991 455

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây