Thành Đạt

Quảng Bình

Ba Đồn – Đà Nẵng
Ba Đồn vào xuất phát : 6h15′
Đà Nẵng ra xuất phát : 13h30′
Xe ra vào trong ngày
Điện thoại:
0919 663 191
0977 990 773
Thị Xã Ba Đồn – Quảng Bình
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây