Thành Công

Điện Biên

Điện Biên – Móng Cái
Điện Biên xuất bến 16h, Móng Cái xuất bến 13h.
ĐT: 0989 460 688-0989 756 189 

Tủa Chùa – Bắc Ninh – Bắc Giang – Mông Dương
Tủa Chùa xuất bến 16h15
Bắc Ninh xuất bến 18h15.
Bắc Giang xuất bến 16h15
Mông Dương xuất bến 13h.
Điện thoại: 0973 808 809

 

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây