Thành Chi

Điện Biên

Mường Luân – Hải Dương
Bến xe Mường Luân
Bến xe Bến Trại

Mường Luân, Na Sơn, Điện Biên,  Sơn La, Hà Nội, Đồng Văn, Hưng Yên, Thái Bình, Hưng Hà, Quỳnh Côi.

Điện thoại:
0369.655.655
0963.112.898

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây