Thanh Bình

Cà Mau

Năm Căn – Bình Dương
Bx Năm Căn, Bx Cà Mau, Bx Bình Dương

Năm Căn: 2h chiều
Cà Mau: 5h sáng và 4h chiều

An Sương – Ngã tư Bình Phước – BX Phú Chánh – Sóng Thần – Dĩ An 1,2 – Ngã Tư 550 – An Phú – Thuận An – Tân Uyên – Bắc Tân Uyên – Quang Vinh 1,2,3 – Đất Cuốc – Hoà Lợi..

Điện thoại:
0917.940.999
0917 438 399
0919 646 097

0918.228.282

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây