Thanh Bắc

Quảng Trị

Đông Hà – Sài Gòn
Lao Bảo, Vĩnh Linh, Cữa Việt
Điện thoại:
0911 452 452
0707 41 41 41
0944 652 653

Đông Hà – Hà Nội
Điện thoại:
0906 414 414
0705 689 689

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe đi Hà Nội ở đây

Và nhà xe đi Sài Gòn ở đây