Thái Phong

Bến Tre

Ba Tri – Sài Gòn

Xã An Phú Trung, H. Ba Tri
Đi khuya sáng trưa
Về sáng trưa chiều

Điện thoại:
0275 3 857 344
0903 655 600

=======================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây