Thạch Oanh

Nghệ An

Tân Kỳ – Hà Nội

Ngã 3 chợ Sen, Nghĩa Khánh, Tx Thái Hòa
Bx Nước Ngầm, Bx  Mỹ Đình
Đón trả tận nơi

Điện thoại:
0977.561.777
0988.386.222
0984.82.82.37

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây