Tấn Tài

Phú Yên

Tuy Hòa – Phú Bổn – Pleiku

Tuy Hòa – Sông Hinh – Kon Tum

Điện thoại:
0386 817 817
0935 625 888
0909 479 888

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây