Tân Nhàn

Điện Biên

Điện Biên – Hải Dương
Điện Biên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương.

Yên Nghĩa, Mỹ Đình, Giáp Bát, Cầu Thanh Trì, Gia Lạm, Học Viện Nông Nghiệp.

  • Phố Nối, Cầu Treo, Dân Tiến, Bô Thời, Kim Động, TP Hưng Yên, Bx Triều Dương.
  • Phố Giác, Phố Cao, Thanh Miện, Neo, Bóng, Gia Lộc, TP Hải Dương, Bx Hải Tân.

Điện thoại: 0982.111.000 – 0814.853.555

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây