Tân Đức Nhân

Quảng Trị

Đông Hà – Huế

Đông Hà – Đà Nẵng

Đông Hà – Sân bay Phú Bài

Hồ Xá, Cam Lộ, Gio Linh – Đà Nẵng

Đà Nẵng – Huế

Xe Limousine 11 ghế
Nhiều chuyến trong ngày

Điện thoại
0935 074 074

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây