Sơn Phương

Thái Nguyên

Thái Nguyên – Lai Châu

Phổ Yên, Nội Bài, Tân Sơn,
Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Than Uyên

Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang,
Đoan Hùng, Lào Cai, Sa Pa

Điện thoại:
0911.654.999
0976.232.118
0961 222 525

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây