Sơn Lâm

Cao Bằng

TP Cao Bằng – Bảo Lâm
(Xe nội tỉnh)

Xuất bến Cao Bằng: 14h, 16h
Xuất bến Bảo Lâm:   5h30, 6h30

Điện thoại:
0988 947 888
0988 570 329

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây