Sao Vàng

Bà Rịa Vũng Tàu

Long Hải – Sài Gòn
Bến xe An Sương

Chạy 2 tuyến
QL1 qua Sóng Thần
Xuống cao tốc qua Phan Đăng Lưu, Cộng Hòa

Long Hải:
0788.300.300
An Sương:
0877.300.300

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây