Quỳnh Ngọc

Gia Lai

Nhà xe này còn có tên Tiến Đạt

Pleiku – Quảng Bình
Đà Nẵng, Đường mòn HCM, Kon Tum
Khởi hành 6h tại Pleiku và Lệ Thủy

Điện thoại:
0984 441 515
0989 354 354

Pleiku – Tuy Hòa
Điện thoại:
0985 495 679
0388 155 091

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây