Quý Hương

Hải Dương

Bình Giang – Hà Nội

Xe 4 – 7 chỗ
Đưa đón bệnh viện trường học
Nhiều chuyến trong ngày

Điện thoại:
0962 185 866

========================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây