Quê Hương

Yên Bái

Thác Bà – Hà Nội
(Nước Ngầm, Mỹ Đình, Giáp Bát)

Điện thoại:
0968 096 396
0963 214 282

Thác Bà – Lạng Sơn
(Samsung Bắc Ninh, Quế Vọ, Bắc Giang)

Điện thoại:
0912 588 244
0965 531 199

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây