Quang Tuấn

Điện Biên

Điện Biên – Hải Phòng
Điện Biên – Sơn la – Hà Nội – Cầu thanh trì – Gia lâm – Trâu Quỳ – Phú Thụy – Hưng Yên – Như Quỳnh – Chợ đường cái – Phố Nối – Thứa, Mỹ Hào, Thôn lường – Quán Gỏi – Hải Dương – Visip – Mao điền, Ghẽ – Phúc điền – Tân Trường, Quý dương – Lai cách – Đại An – Hoàng Long – 559 – 789 – Tiền Trung – Lai vu, Lai Khê – UBi – Phú Thái – Quán Toan – Long Thành – Mê trô – TP Hải Phòng.

Điện thoại: 0857 46 4444. 

(Bạn Đường Xa cập nhật thàng/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
ở đây