Quang Thưởng

Đà Nẵng

Đà Nẵng – Hà Nội
Bến xe Giáp Bát

Đà Nẵng – Phước An
MĐrắk, Ea Kar

Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột
Gia Lai, Bx Phía Bắc BMT

Quảng Ngãi – Sài Gòn
Bến xe Miền Đông

Điện thoại:
0935 33 12 46
0702 33 12 46
058 634 6113
059 634 6113

====================================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây