Quang Sơn

Hải Phòng

Hải Phòng – Hòa Bình

Tuyến 1: Phà Rừng, KCN VSIP Thủy Nguyên, Bx Thượng Lý, Bx Niệm Nghĩa, Kiến An, Vĩnh Bảo, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nho Quan, Yên Thủy, Lạc Sơn, Vụ Bản, Tân Lạc, Cao Phong, Sông Đà, TP Hòa Bình.
Phà Rừng đ 5h50, TP Hòa Bình về: 13h.
Điện thoại: 0931 573 873 – 0973 423 223

Tuyến 2: Bx Đồ Sơn, Bx Vĩnh Niệm, Thượng Lý, Quán Toan, An Dương, KCN Tràng Duệ, Vĩnh Bảo, Thái Bình, cao tốc Thái Hà, Hà Nam, Phủ Lý, Kim Bảng, chùa Tam Chúc, Chi Nê, Lạc Thủy, N3 Sỏi, đường mòn HCM, Bx Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc, Chợ Lỗ, Mai Châu.
Khởi hành Đồ Sơn 17h. Khởi hành Mai Châu 5h30.
Điện thoại: 0965 918 917 – 0984 423 223

TIN NGÀY 30/03/2022:
Nhà xe thêm chuyến 13h20 từ bến xe Vĩnh Niệm về Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc, Lồ, Bx Mai Châu. Ngược lại: Mai Châu đi 6h sáng, Tân Lạc 7h, Lạc Sơn 7h30, Yên Thủy 8h. Xe chạy đường mòn HCM không qua Nho Quan.

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây