Quang Khoa

Hà Giang

Hà Giang – Hà Nội

Tuyên Quang, Đoan Hùng, Việt Trì, Cầu Văn Lang, Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai.

Xuất bến Sơn Tây:   5h30
Xuất bến Hà Giang: 13h

Điện thoại:
0967 266 279

==============================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây