Quang Huyền

Quảng Ngãi

Sài Gòn – Quảng Ngãi

Lộ trình qua TPHCM: Ngã Tư Ga, An Sương, Gò Mây, Cầu Trắng, bình Long, Ngã 4 Bốn Xã, Tân Hòa, Bến xe Miền Tây, An Lạc.

Điện thoại:
0913428.165
0349.165.428

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây