Quang Dũng

Quảng Trị

Sài Gòn – Đông Hà
Bến xe An Sương, Lao Bảo, Hồ Xá
Điện thoại:
0971 367 367

Đông Hà – Bình Phước
Điện thoại:
0931.075.075
0978.053.053

Đông Hà – Hà Nội
Điện thoại:
0931.075.075
0978.053.053

Lao Bảo – Hà Nội – Bắc Ninh
0981 074 074 
0986 053 053

Lao Bảo – Hà Nội – Thái Nguyên
0989 304 304

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây