Phương Thùy

Điện Biên

Tủa Chùa – Thái Bình
(Bến xe Thái Thụy)

Tuần Giáo, Sơn La, Xuân Mai,
Hà Nội, Phố Nối, Hưng Yên

Điện thoại:
0972 699 239
0978 223 273

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây