Phượng Thu

Kon Tum

Măng Đen – Sài Gòn

Măng Đen – Đà Nẵng

Măng Đen – Vĩnh Phúc

VP 1: 31 Bùi Thị Xuân, TP Kon Tum.
VP 2: 134 Trần Văn Hai, TP Kon Tum.
VP 3: 23 Nguyễn Sinh Sắc, TT Măng Đen, Huyện Kon Plông.

Điện thoại:
0949 839 839 – 0985 729 777 – 0963 51 54 57

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 02/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây