Phương Thảo

Hải Phòng

Hải Phòng – Lạng Sơn
Hải Phòng,  Quán Toan,  Phú Thái, Nam Sách,  Sao Đ, Quế Võ, Bắc Ninh, Đình Trám, Bắc Giang, Vôi, Kép, Mẹt, Đồng Mỏ, Tp Lạng Sơn.
Xuất bến Lạng Sơn 5h45 sáng. 11h45 trưa.
Xuất bến Hải Phòng 5h30, 11h30

Điện thoại:
0912 080 971
0913 590 566

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây