Phương Thái

Hải Dương

Ninh Giang – Móng Cái

Tiên Yên, Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí,
Mạo Khê, Kinh Môn, Phú Thái

Ninh Hòa đi:  5h20
Móng Cái về:12h55
Xe chạy cao tốc

Điện thoại:
0988 816 168

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây