Phượng Phú

Bà Rịa Vũng Tàu

Sài Gòn – Bình Châu

Giờ xuất bến (hằng ngày):
Bình Châu: 13 giờ
BX Miền Đông: 8h 20 phút
Điện thoại:
094 233 85 75
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây