Phương Nam

Khánh Hòa

Sài Gòn – Nha Trang

Sài Gòn – Ninh Hòa

Sài Gòn – Cam Ranh

Điện thoại tổng:
1900 6519

Sài Gòn:
028. 38 38 92 92
Cam Ranh:
0258. 6 564 159
Nha Trang:
0258. 3 52 56 57
Ninh Hòa:
0258. 3 64 55 77

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây