Phương Anh

Sơn La

Bắc Yên – Hưng Yên

Bản Phúc, Song Pe, Bx Bắc Yên,
Phù Yên, Thanh Sơn, Sơn Tây,
Đại lộ Thăng Long, Như Quỳnh,
Phố Nối, Hưng Yện, La Tiến.

Điện thoại:
0965 65 00 65
0965 633 955

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây