Phương Anh

Bình Thuận

La Gi – Gia Lai
Xuất bến La Gi 16h30.
Xuất bến Đức Long: 17h.
(Phan Thiết, Phan Rang, Nha Trang, Buôn Ma Thuột)

Phan Thiết – Bù Đốp
Xuất bến Phan Thiết: 7h.
Xuất bến Bù Đốp: 7h.
(Biên Hòa, Bình Dương, Lộc Ninh)
Tuy nhiên, Bạn Đường Xa thấy xe có chạy buổi chiều, ai đi nên hỏi lại nhà xe.

Điện thoại:
0963.110.114
0908.157.054

——————————–

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thông tin mới nhất, bạn nên vào website của nhà xe ở đây