Phước Thành

An Giang

An Giang – Bến Tre
Khánh Bình, Châu Đốc, Thốt Nốt, Ô Môn, Cần Thơ, Vĩnh Long, Phà Đình Khao, Chợ Lách, Mỏ Cày, Bến Tre, Thạnh Phú.
Xuất bến Thạnh Phú 1h20 trưa.
Xuất bến Khánh Bình 4h sáng
Điện thoại: 0981 111 559 – 0979 234 222 – 0913 694 299

Tịnh Biên  – Tây Ninh
Điện thoại: 0913 686 513 – 0913 694 299

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây