Phước Hưng

Cà Mau

Cà Mau – Phước Long

Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bình Dương, Bến Cát, Chơn Thành, Minh Hưng, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đốp, Phước Bình, Phước Long.
Điện thoại:
0918 807 270 – 0913 844 490

Hà Tiên – Phước Long

Xuất bến Hà Tiên 15h30
Xuất bến Phước Long 14h
Hà Tiên, Cây Bàng, Giang Thành, Vinh Gia, Vinh Điều, Tịnh Biên, Châu Đốc, Long Xuyên, phà An Hòa, phà Cao Lãnh, An Thới Trung, Bình Dương, An Tây, Bến Cát, Lộc Ninh, Bù Đốp, Phước Long.
Điện thoại: 0949 40 78 78 – 0948 90 91 92

Xuất bến Hà Tiên: 17h
Xuất bến Phước Long: 14h
Hà Tiên, Rạch Giá, Lộ Tẻ, Vàm Cống, Sa Đéc, Mỹ Thuận, TPHCM, Bình Dương, An Tây, Bến Cát, Lộc Ninh, Bù Đốp, Phước Long.
Điện thoại: 0913 79 79 50 – 0916 930 936

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây