Phước Hàn

Hà Tĩnh

Sài Gòn – Hương Khê

Ở Hà Tĩnh xe qua Vũ Quang, Hương Khê, Tuyên Hoá, Minh Hoá, Tróc, Phong Nha, Cam Lộ.
Ở Đồng Nai xe qua: Ngã 3 Nhơn Trạch, Long Thành, Ngã 3 Thái Lan, Tam Phước, Cổng 11.

Điện thoại:
0912 917 391 – 0984 871 573.
0915 478 473 – 0982 558 828.

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây