Phú Lợi

Bình Dương

Bình Dương – Cà Mau
Bx Bình Dương – Bx Cà Mau

Xe 7 chỗ, 16 chỗ chạy lưu động các giờ trong ngày khi đủ chuyến..
Xe giường nằm chạy giờ cố định:
Xuất bến BX.Bình Dương lúc 20h00 Tối.
Xuất bến tại BX.Cà Mau lúc 09h00 Sáng.

Điện thoại:
0985 751 756
0918 669 245

===================

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022)
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây