Phong Dinh

Đồng Nai

Tân Phú – Cần Thơ

Dầu Giây, Gia Kiệm, Định Quán, 125

Bx Tân Phú:  6h50
Bx Cần Thơ:  3h

Điện thoại:
0908 73 73 44

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây