Nhật Tân

Kon Tum

(Kon Tum có 2 nhà xe cùng tên này)

Sài Gòn – Kon Tum

Điện thoại:
0935 863 031
0914 248 472

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây