Nhật Cường

Phú Thọ

Đoan Hùng – Hà Nội

Xe gia đình 7 chỗ
Nhiều chuyến trong ngày
Đưa đón tận nơi
Chạy cao tốc

Điện thoại:
0823.284.284
0394.639.986

=======================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây