Ngọc Vũ

Phú Yên

Tuy Hòa – Cần Thơ

Khu vực Tây Hòa
Có trung chuyển tới bệnh viện ở Sài Gòn

Điện thoại:
0367 067 747

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây