Ngọc Tiến

Hải Phòng

Hải Phòng – Thanh Hóa
Vĩnh Niệm, Triệu Sơn
Bến xe phía Bắc Thanh Hóa

Đi Qua:
Quốc Lộ 10, Vĩnh Bảo,

Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình

Điện thoại:
0972 780 358 – 0979 182 626 (đi từ Vĩnh Niệm)
0988 020 667 – 0982 225 426 (đi từ Vĩnh Niệm)
0983 169 226 – 0989 822 626 (đi từ Cầu Rào)

Bạn Đường Xa cập nhật tháng 03/2022.
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây