Ngọc Thanh

Kiên Giang

An Minh – Tịnh Biên
Đường: Long Xuyên, Châu Đốc, Nhà Bàn
Đường 2: Rạch Giá, Ba Hòn, Giang Thành
Thứ 11 xuất bến : 6H Sáng – 8H Sáng – 13H Chiều
Tịnh Biên xuất bến: 6H Sáng – 13H Chiều – 14H Chiều

Điện thoại: 0949 441 331 – 0834 441 331 – 0839 441 331 – 0947 441 331

An Minh – Long Xuyên – Chợ Mới
Điện thoại:
0947 441 331
0949 441 331

An Minh – Cao Lãnh – Tân Hồng

Thứ 11 – Rạch Sỏi – Bến Nhứt – Gò Quao – Vị Thanh – Quốc lộ 61C – Cần Thơ – Vĩnh Long – Sa Đéc – Cao Lãnh – Thanh Bình – Hồng Ngự – Tân Hồng.
Điện thoại: 0949441331 – 0834441331 – 0844441331 – 0912604063

An Minh – Cần Thơ
Thứ 11 – Cần Thơ 7h30 Sáng
Cần thơ – Thứ 11 13h Chiều

Điện thoại: 0949 441 331 – 0942 441 331 – 0834 441 331 – 0912 604 063

 

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây