Ngọc Hoa

Cà Mau

Năm Căn – Trần Đề (Sóc Trăng)
Năm Căn, Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Châu, Trần Đề
Xuất bến Năm Căn 7h và 12h30.
Điện thoại: 0919 454 494 – 0937 454 494

Rạch Tàu – Cần Thơ
Xuất bến Rạch Tàu 5h30.
Xuất bến Cần Thơ 14h.
Rạch Tàu, Rạch Gốc, Năm Căn, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ.
Điện thoại: 0912 454 494 – 0969 454 494

(Bạn Đường Xa cập nhật tháng 01/2022).
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe
 ở đây