Nắng Việt

Nghệ An

Nghệ An – Hà Nội
(Nội Bài)

Nghệ An – Bắc Ninh
(Yên Phong, Tiên Sơn, Quế Võ, TP Bắc Ninh)

Nghệ An bao gồm:
Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương,
Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu

Điện thoại:
0335 426 000
0335 428 000
0855 427 000

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây