Nam Trường Xuân

Quảng Nam

Trà My – Đà Nẵng

Trà My (Kót, Dương, Đông):        5h Sáng
Tiên Hiệp, Tiên An, Tiên Phước: 6h30 Sáng
Bx Đà Nẵng:                                12h30 Trưa

Điện thoại
0983 512 515
0989 822 820

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây