Năm Thủy

Bắc Giang

Hà Nội – Bắc Giang

Mỹ Đình, Nội Bài, KCN Yên Phong,
Bắc Ninh, Bắc Giang, Vôi, Kép, Bố Hạ

Điện thoại:
0868 889 161
0985 189 388

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây