Minh Trang

Bà Rịa Vũng Tàu

Bình Châu – Sài Gòn

Xuất bến Bình Châu 2h, 3h, 4h sáng.
Sài Gòn về lại 11h, 1h chiều và 3h chiều
Đưa rước tới các bệnh viện.
Điện thoại:
0918.854.828
0913.777.078
0908.566.193
Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây