Minh Tiệp

Lạng Sơn

Đình Lập – Hà Nội

Qua TP Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh
Đến Mỹ Đình

Chạy cao tốc mới

Điện thoại:
0987 919 981
0968 849 866

==============================

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây