Minh Quang

Hậu Giang

Vị Thanh – Tây Ninh

Xuất bến Vị Thanh:   7h
Xuát bến Tây Ninh:   4h

Điện thoại:
0918 068 088
0921 499 895

Để biết thêm các thông tin mới nhất, bạn nên vào trang của nhà xe ở đây